Saturday, 22 January 2011

And here are some words:

be(longing)
Ester Svensson

To be, to long for, and to belong – these are the themes which Ester Svensson has worked from in this exhibition: be(longing). Although the starting point for each image is personal, the subjects they deal with are universal.

Ester has lived in a few different places (among them Småland, Pakistan, Afghanistan, and now Göteborg), and this affects her work in a variety of ways. The world is both shrinking and growing – we have access to so many places, ideas, information and people, but it can be harder to know where, or what, or with whom, we are or belong.

Drawing has always been an important part of Ester’s work. (She began studying illustration at Edinburgh College of Art, before switching to ceramics at Glasgow School of Art).

The material is “quartzpaste”, which is a mixture of primarily quartz, a small amount of clay and frit (glass), plus a couple of other things. It arose in the 11th or 12th century, as potters wanted to produce porcelain – without having access to the kilns or type of clay necessary. It is ideally white and transparent, but fires at low earthenware temperatures.


be(longing)
Ester Svensson

Att vara, att längta, att tillhöra – det är teman som Ester Svensson utgår från i utställningen be(longing). Utgångspunkten är personlig, men tankarna är allmänmänskliga.

Ester har bott på lite olika håll, (bla Småland, Pakistan, Skottland, Afghanistan, och nu Göteborg) och det präglar hennes arbeten på olika sätt. Världen både krymper och växer - vi har tillgång till så många olika platser, ideer, information och människor, men det kan bli svårare att veta var, eller vad, eller med vem, man är eller “hör hemma”.

Teckning har alltid varit en viktig del av Ester’s arbeten. (Hon började studera illustration på Edinburgh College of Art, innan hon bytte till keramik på Glasgow School of Art.)

Matarialet är “quartzpaste”, som blandas av bla kvarts, lite superplastisk lera och fritta (glas). Det uppkom i Persien området på 12-1300 talet, då keramiker ville producera porslin - utan att ha tillgång till de ugnar och lera som behövdes. Det är vitt och kan vara transparent, men bränns i lergods temperaturer.

No comments: