Sunday, 21 November 2010

Paketistan - konsthantverks auktion, insamling till Pakistan!

9 december kl17-19 anordnar Sintra en Jul Paket Auktion!

Alla pengar går oavkortat till översvämmningsdrabbade i Pakistan via Läkare utan gränser

Det blir fina paket skänkta av Sintra's medlemmar, och handmålade plåtlådor från Pakistan som kommer att auktioneras ut, live-musik mm.

En jättebra chans att bidra till det livsnödvändiga arbetet i Pakistan, fixa ett spännande och värdefullt paket, och ha en rolig kväll! Allt på en gång!

Sprid gärna vidare!

No comments: